Kontakt

Styrelse

Francisco de Lacerda (Ordförande)
Jessica Carlsson (Sekreterare)
Folke Björk (Kassör)
Tilda Backlund (Ledamot)
Linnea Carlsson (Ledamot)
Lovisa Rosenqvist (Suppleant)
Rebecka Shapiro (Suppleant)

Johan Schmitterlöw (Ledamot, vilande)

Revisorer

Camilla Höglund (Revisor)
Cecilia de Lacerda (Suppleant)

Valberedning

Hans Ovesen (Valberedning)
Upphovsrätt © 2024 vallentunablasorkester.se | Pop Rock av Catch Themes